ABOUT

THE STORY BEHIND STHLM LADIES & GENT's

VÄLKOMMEN TILL

FLICKDRÖMMEN SOM BLEV SANN!

Allting började på mormors salong i lilla Mörrum där jag var med som liten och hjälpte till att plocka ut papiljotter på damerna, fick sitta hårmodell åt moster och fick prova alla möjliga frisyrer under unga åren och drömde mig bort att jag en dag skulle bli en duktig frisör med min alldeles egna salong.

I gymnasiet vart då frisör-linjen ett självklart val och intresset växte för varje dag .Ju mer jag lärde mig desto roligare blev det och ännu mer ville jag då lära mig. Jag visste precis hur jag ville jobba, personligt ,mysigt och en lyxig hemma hos känsla.

Jag började med att starta eget och hyra stol, 19 år och lite små orolig över hur det skulle gå. Men allt rullade på super bra och inom en snar framtid hade jag en väldigt stabil och härlig kundkrets och jag blev kvar på denna salong i hela 8 år.  Under sista åren kollade jag mycket på lokaler men kände aldrig att någon av dem var 100 % rätt så det blev varje gång att jag backade ur och inte gick hela vägen men en dag kontaktade jag en mäklare för jag kände att nu måste jag hitta MIN lokal.

År 2015 dök äntligen denna lokal upp på marknaden och det kändes bara så himla rätt!

Så efter möten, funderingar och budget räkningar skrev jag på kontraktet och april 2016 skulle jag äntligen få nycklarna och mitt dröm bygge skulle sätta fart. Mycket hårt jobb och vilja och äntligen var jag där.

1 juni 2016 slog vi upp dörrarna och allt blev klart i sista sekund.

Nya drömmar poppar alltid upp precis som det ska vara och efter ca 3,5 år var det dags för nästa steg så februari 2020 öppnade jag även upp min andra salong på Södermalm. Så jag är otroligt glad och stolt över att idag driva 2 ställen med 2 helt fantastiska team som gör att vi nått denna fantastiska dröm tillsammans.

Med vänliga hälsningar,

Sara

Senior Stylist & Ägare av Sthlm Ladies & Gent’s

WELCOME TO

A DREAM COME TRUE!

It all started at Grandma’s salon in Little Mörrum where I was a little girl and helped to pick out curlers on the ladies, had to sit hair model for my aunt and tried all possible hairstyles during the young years and dreamed that I would one day be a good hairdresser with my very own salon.

In high school,hairdresser was an obvious choice and the interest grew every day. The more I learned the more fun it became and even more I wanted to learn. I knew exactly how I wanted to work, personally, cozy and a luxurious feeling that felt like home.

I started by starting my own and renting a chair, 19 years old and a little worried about how things would go. But everything did go on super well and in the near future I had a very stable and lovely clientele and I stayed at this salon for 8 years. During the last few years I checked a lot on premises but never felt that any of them were 100% correct so it was every time I backed out and did not go all the way but one day I contacted a broker because I felt that now I have to find MY special space .

In 2015, this premises finally appeared on the market and it just felt so heavenly right!

So after meetings, reflections and budget calcylated, I signed the contract and in April 2016 I would finally get the keys and my dream build would accelerate. Very hard job and will and finally I was

where. June 1, 2016, we opened the doors and everything became clear at the last second.

New dreams always pop up just as it should be and after about 3.5 years it was time for the next step so in February 2020 I also opened my second salon at Södermalm. So I am incredibly happy and proud to be running 2 places today with 2 absolutely fantastic teams that made us achieve this amazing dream together.

Sara

Senior Stylist & Owner of Sthlm Ladies & Gent’s