ABOUT

THE STORY BEHIND STHLM LADIES & GENT's

VÄLKOMMEN TILL

FLICKDRÖMMEN SOM BLEV SANN!

Allting började på mormors salong i lilla Mörrum där jag var med som liten och hjälpte till att plocka ut papiljotter på damerna, fick sitta hårmodell åt moster och fick prova alla möjliga frisyrer under unga åren och drömde mig bort att jag en dag skulle bli en duktig frisör med min alldeles egna salong. 

I gymnasiet vart då frisör-linjen ett självklart val och intresset växte för varje dag .Ju mer jag lärde mig desto roligare blev det och ännu mer ville jag då lära mig. När jag gick ut gymnasiet så var det dags att hitta rätt arbetsplats för mig och jag visste precis hur jag ville jobba, personligt, mysigt och där jag kunde lära mig mer.  Jag hittade till slut rätt ställe för mig, ute i Stureby i en liten mysig salong som med åren växte. 

Jag beslutade mig då för att starta eget och hyra stol, 19 år och lite små orolig över hur det skulle gå. Men allt rullade på super bra och inom en snar framtid hade jag en väldigt stabil och härlig kundkrets och jag blev kvar på denna salong i hela 8 år.  Under sista åren kollade jag mycket på lokaler men kände aldrig att någon av dem var 100 % rätt så det blev varje gång att jag backade ur och inte gick hela vägen men en dag kontaktade jag en mäklare för jag kände att nu måste jag hitta MIN lokal. 

År 2015 dök äntligen denna lokal upp på marknaden och det kändes bara så himla rätt! 

Så efter möten, funderingar och budget räkningar skrev jag på kontraktet och april 2016 skulle jag äntligen få nycklarna och mitt dröm bygge skulle sätta fart. Mycket hårt jobb och vilja och äntligen var jag 

där. 1 juni 2016 slog vi upp dörrarna och allt blev klart i sista 

sekund. Idag njuter jag mer än någonsin av salongen och jag får äran att arbeta ihop med det bästa teamet jag kunde önska mig.  Men när en dröm är uppnådd så skapar vi nya 😉 Så vad framtiden har att visa det får vi se <3

Med vänliga hälsningar,

Sara

Senior Stylist & Ägare av Sthlm Ladies & Gent’s

WELCOME TO

A DREAM COME TRUE!

Everything began at the grandmother’s hair salon in the small town Mörrum where I was as a kid and helped to pick out ladies rolls, sat as a hair model for my aunt and tried a lot of new hairstyles during the young years and dreamed that one day I would be a good hairdresser with my very own hair salon. 

In high school was hairdressing an obvious choice and the interest grew for every day. The more I learned, the more fun it became and more I wanted to learn. When I was done studying hairdressing , it was time to find the right workplace for me and I just knew how I wanted to work, personally, cozy and there I could learn more. I finally found the right place for me, out in Stureby a small cozy salon that over the years grew. 

I decided to start my own company and rent a chair, 19 years old and a little bit worried about how it would go. But everything did go super well and in the near future I had a very stable and lovely customer base and I stayed in this salon for 8 years. In the last few years I looked a lot at the premises but never knew that one of them was 100% correct so it was every time I stepped back and did not go all the way but one day I contacted a broker because I felt that now I have to find MY local . 

By 2015, this place finally appeared on the market and it just felt so right! 

So after meetings, thoughts and budget bills I signed the contract and in April 2016 I would finally get the keys and my dream would begin. Very hard work and will and at last I was there. On June 1, 2016 we opened the doors and everything became clear at the last second. Today, I am enjoying the salon more than ever and I have the honor to work with the best team I could wish for. But when a dream is achieved, we create new ones;) So what the future has to show us we will see<3

Sincerely,

Sara

Senior Stylist & Owner of Sthlm Ladies & Gent’s