HAIR

KLIPP & FÄRGBEHANDLINGAR

INFÖR DIN BEHANDLING

I  våra behandlingar ingår konsultation, fika,  shampoonering med huvudmassage samt föning/enklare styling. (om inte annat anges i behandlingen ) 

Vi har olika prisklasser så du ska få valfrihet att bestämma vilken prisklass och kategori som passar just dina önskemål.
Till höger kan du läsa lite mer om våra olika kategorier. 

Och under team kan du se vilken kategori alla frisörer ligger på.

Och visa internet bokningen ser du alla priserna direkt när du bokar. 

Obs! Efter 18:00 & helger tillkommer ett helg/kvälls tillägg på 10% på din behandling

VÅRA OLIKA STYLISTTYPER

TOP HAIR
STYLIST

 Mycket erfaren frisör som innehar gesällbrev alternativt både gesällbrev & mästarbrev eller har minst 10 års yrkeserfarenhet . Utför alla behandlingar med stor yrkesskicklighet och längre erfarenhet. Har gjort flera vidare utbildningar.

SENIOR HAIR
STYLIST

 Erfaren frisör som innehar gesällbrev alternativt både gesällbrev & mästarbrev eller har minst 6 års yrkeserfarenhet . Utför alla behandlingar med stor yrkesskicklighet och längre erfarenhet. Har gjort flera vidare utbildningar.

HAIR STYLIST

Färdigutbildad  och erfaren frisör där vissa i kategorin innehar gesällbrev och vissa inte men som utför alla behandlingar med mycket god kunskap och har flera års erfarenhet men som minst 2 års erfarenhet i branchen. 

 

JUNIOR HAIR STYLIST

Som Junior hair stylist är man helt färdig med sin frisör utbildning och gör nu dem flesta behandlingar självgående och med viss vägledning vid behov . Man jobbar nu upp sin kunskaps bank ännu mer och arbetar upp sitt tempo.

Ni får ca 20% billigare priser på behandlingarna då dem tar lite längre tid .

HAIRCUTS

tryck på + för att läsa mer

Rekomenderas för dig med kort hår i nacken och på sidorna och som endast har enklare styling.

Recommended for you with short hair in the neck and on the sides and with only qucik styling.

Stylist 540:-
Senior stylist 590:-

Rekommenderas för dig med mellan till långt hår samt designfrisyr, alltså även dig med mer avancerad kort frisyr.

Recommended for you with medium to long hair as well as design hairstyles, even you with more advanced short hairstyles.

Stylist 700:-
Senior stylist 750:-

Vid stor klippförändring ex för dig med långt/tjockt hår som vill få en ny betydligt kortare frisyr där längre konsultation eller styling krävs eller för dig som vet med dig att du alltid behöver en kvart extra då du har extremt mycket hår och längre föntid behövs.

Recommended for large cut changes for you with long / thick hair that want a new significantly shorter haircut where longer consultation or styling is required or for you who know that you always need a quarter extra, since you have extremely thick hair and longer styling is needed.

Stylist 840:-
Senior stylist 900:-

För dig som vill putsa till sidorna och nacken i mellan dina klippningar och det var max 3 veckor sedan du klippte dig . Vill du klippa en lugg bokar du även denna behandling.
(Tvätt ingår ej i denna behandling )

For those who want to quickfix the sides and neck and it was maximum 3 weeks since your cut. If you want to cut a fringe you will also book this treatment.

Stylist 240:-
Senior stylist 250:-

Klippning för dig som stammis som går ofta och där du & din frisör har kommit överens om att denna behandling passar dig.

Cut for you as a regular who does your hair frequently and where you & your hairdresser have agreed that this treatment is right for you.

Stylist 440:-
Senior stylist 540:-

CUT & COLOR

tryck på + för att läsa mer

Hit räknas du som endast lägger en bottenfärg i hela utväxten och utväxten är max 3 cm. ink klippning.
(OBS. Gäller ej blekning , ska du helbleka utväxten behöver vi alltid nyansera efter och detta tar längre tid så boka Platinum love då istället eller full hair om du har lite tjockare hår  .

This treatment is for you that wants to just get a root color and have maximum 3 cm of growth and cut included.
(Note: If you want bleach we need to always put a toner on it after so dont book this treatment then, instead book Platiunum love because its a bigger treatment.)

Utan klippning
Räkna bort halva klipp priset

Hit räknas du som lägger en bottenfärg i hela utväxten och endast vill ha lite slingor över benan som vi sedan tonar in i rätt nyans ink klippning.This treatment is for you that wants to just get a root color and have maximum 3 cm of growth and just some highlights at the top, cut included.

Utan klippning
Räkna bort halva klipp priset

Detta är en stammis behandling för dig som går ofta vilket betyder med max 4 veckors mellanrum och 1 cm utväxt. Här lägger vi en bottenfärg i benan och i ansatserna där det syns mest, en perfekt behandling att göra i mellan gångerna.

This treatment is for our regulars that come with 4 weeks in between visits. We add root color to the most visable areas, the perfect treatment in between bigger transformations.

Denna behandling är till för dig med kort frisyr där öronen är framklippta och nacken kort. Där du antingen vill lägga en och samma färg i hela håret eller lägga lite slingor och en färg. Vill du göra en stor färgförändrig får du boka fullhair eller ringa oss )


This treatment is for you with short haircuts where your ears are visible and neck short.Where you either want to add one same color to your entire hair or add some highligts and a color. But if you want a big color change book fullhair or call us

Utan klippning
Räkna bort halva klipp priset

I denna behandling läggs en och samma färg i hela håret eller för dig som vill lägga några glesa lowlights för att möta upp med din egen utväxt . 

This includes you that only put one and the same color throughout your hair, or you who want to add some lowlights to meet your own darker growth and attenuate the bright ink cut.

Denna behandling är för er blondiner som vill nyansera håret i mellan gångerna för att fräscha upp tonen och få mer glans..

This treatment is for you blondes who want to tone the hair in between your appointments .

I samband med en klippning blir priset från 1190:-

Denna behandling är för dig som helbleker din botten sen nyanserar in med rätt nyans.Gäller dig som redan är ljus och ska bleka utväxten och nyansera max 3 cm .Har du mer utväxt än så får du boka fullhair eller big change . Skicka gärna bild till oss innan om du är osäker så hjälper vi dig välja rätt behandling. Har du extra tjockt hår boka full hair.Ink klipp

This treatment is for those who bleach your roots then shades in with the right shade. For you who is already blonde and should fix the growth and shade max 3 cm. If you have more growth than that , you can book fullhair or big change. Please send a picture to us before if you are unsure and we will help you choose the right treatment. Do you have extra thick hair book full hair.

Utan klippning, räkna bort halva klipp priset 

Denna behandling är för dig som vill ha en färg som sticker ut. En färg vi kallar rainbow eller my little pony. Mycket färg eller en färg som syns! Denna behandling går ej att boka via weben då vi behöver få en bild från dig på ditt hår samt vad du är ute efter så vi kan boka in exakt den tid som behövs. Vi älskar att göra denna typ av förvanlingar . Mer färg åt håren 😀 Avslutas med klippning.

This treatment is for those who want a color that stands out. A color we call rainbow or my little pony. Much color or a fashion color! This treatment cannot be booked at the web because we need to get a picture of you on your hair as well as what you are looking for so we can book exactly the time needed. We love doing this kind of transformations. More color for the hair : D Finishes with cutting.

Denna behandling är för dig som vill ha en större färg förändring och för dig som har tjockt och långt hår. Bokar du denna behandling på internet är den på 3,15 tim så ring oss alltid och berätta vad du vill göra så du får rätt tid bokat annars gör vi bara det vi hinner på den tid vi har .


This treatment is for those who want a bigger color change and for those who have extra thick and long hair. If you book this treatment, online it’s 3, 15 hours so always call us and tell us what you want to do so you get the right time booked otherwise we will only do what we have the time for

I denna behandling slingar vi överhåret och sidorna som sedan färgas in med rätt nyans och avslutas med klippning. Ring alltid och be om mer tid om du har extra tjockt eller långt hår eller boka en full hair då den tid behövs om du har extra tjockt hår.In this treatment we do highlights through the top and the sides of your head and after tone it in with the right shade and finish with a cut. Always call and ask for more time if you have extra thick or long hair.

Utan klippning
Räkna bort halva klipp priset

Denna behandling är för dig som vill gå igenom hela håret med slingor/balayage som sedan färgas in med rätt nyans och avslutas med klippning. ( går även att välja denna behandling om du både vill göra slingor och färg/creative color ) Ring alltid och be om mer tid om du har extra tjockt eller långt hår.


This treatment is for those who want to have highlights/balayage through the entire hair and after tone it in with the right shade and finish with a cut. (You can also choose color & highlights in this reservation) Always call and ask for more time if you have extra thick or long hair.

Utan klippning
Räkna bort halva klipppriset

Denna behandling är till för dig som har ett hår med flera olika färger i och kanske har hemma färgat och behöver göra ett stort correction jobb för att få till en jämn och fin färg igen. Denna behandling kan ta väldigt olika tid beoende på utgångs läget så här är det jätte bra om ni skickar bilder till oss på ert hår så vi får se samt en bild på ditt mål så kan vi säga hur mkt tid vi behöver och ge dig ett ungefärligt pris och även säga hur många gånger ca det kommer ta att få dig dit. Det går bra att skicka bilder till oss via instagram eller facebook .

 

CUT & COLOR

 • ROOTCOLOR & CUT
  120 MIN
  från
  1500 SEK

  Hit räknas du som endast lägger en bottenfärg i hela utväxten och utväxten är max 3 cm. ink klippning. (OBS. Gäller ej blekning , ska du helbleka utväxten behöver vi alltid nyansera efter och detta tar längre tid så boka Platinum love då istället .

  This treatment is for you that wants to just get a root color and have maximum 3 cm of growth and cut included. (Note: If you want bleach we need to always put a toner on it after so dont book this treatment then, instead book Platiunum love because its a bigger treatment.)

  Senior Stylist från 1600kr
  Stylist från 1500:-
  Utan klippning
  Räkna bort halva klipp priset

 • ROOTCOLOR +
  MINI HIGHLIGHTS & CUT
  från
  1750 SEK

  Hit räknas du som lägger en bottenfärg i hela utväxten och endast vill ha lite slingor över benan som vi sedan tonar in i rätt nyans ink klippning.

  This treatment is for you that wants to just get a root color and have maximum 3 cm of growth and just some highlights at the top, cut included.

  Senior Stylist från 1900:-
  Stylist från 1750:-
  Utan klippning
  Räkna bort halva klipp priset

 • QUICKFIX ROOTS
  75 MIN
  från
  900 SEK

  Detta är en stammis behandling för dig som går ofta vilket betyder med max 4 veckors mellanrum och 1 cm utväxt. Här lägger vi en bottenfärg i benan och i ansatserna där det syns mest, en perfekt behandling att göra i mellan gångerna.

  This treatment is for our regulars that come with 4 weeks in between visits. We add root color to the most visable areas, the perfect treatment in between bigger transformations.

  Senior Stylist från 1000-
  Stylist från 900:-

 • COLOR/HIGHLIGHTS
  & CUT SHORT HAIR
  120 MIN
  från
  1550 SEK

  Denna behandling är till för dig med kort frisyr där öronen är framklippta och nacken kort. Där du antingen vill lägga en och samma färg i hela håret eller lägga lite slingor och en färg. Vill du göra en stor färgförändrig får du boka fullhair eller ringa oss )

  This treatment is for you with short haircuts where your ears are visible and neck short.Where you either want to add one same color to your entire hair or add some highligts and a color. But if you want a big color change book fullhair or call us )

  Senior Stylist från 1650:-
  Stylist från 1550:
  Utan klippning
  Räkna bort halva klipp priset

 • Back to basic
  going dark & CUT
  135 MIN
  FRÅN
  1750 SEK

  Här läggs en och samma färg i hela håret ink klippning.

  One color in is added throughout the hair inc cut.

  Senior Stylist från 1850:-
  Stylist från 1750:-
  Utan klippning
  Räkna bort halva klipppriset

 • SHINE LIKE A DIAMOND
  45-75 MIN
  FRÅN
  750 SEK

  Denna behandling är för er blondiner som vill nyansera håret i mellan gångerna för att fräscha upp tonen och få mer glans..

  This treatment is for you blondes who want to tone the hair in between your appointments .

  Senior Stylist från 800:-
  Stylist från 750:-
  I samband med en klippning blir priset
  Senior Stylist från 1150:-
  Stylist från 1050:-

 • PLATINUM LOVE
  & CUT
  150 MIN
  FRÅN
  1900 SEK

  Denna behandling är för dig som helbleker din botten sen nyanserar in med rätt nyans.Gäller dig som redan är ljus och ska bleka utväxten och nyansera max 3 cm .Har du mer utväxt än så får du boka fullhair eller big change . Skicka gärna bild till oss innan om du är osäker så hjälper vi dig välja rätt behandling. Har du extra tjockt hår boka full hair.Ink klipp

  This treatment is for those who bleach your roots then shades in with the right shade. For you who is already blonde and should fix the growth and shade max 3 cm. If you have more growth than that , you can book fullhair or big change. Please send a picture to us before if you are unsure and we will help you choose the right treatment. Do you have extra thick hair book full hair./i>

  Senior Stylist från 2050:-
  Stylist från 1900:
  Utan klippning
  Räkna bort halva klipp priset

 • RAINBOW LIFE & CUT
  DO YOU WANNA STAND OUT FROM THE CROUD?
  240MIN
  FRÅN
  3000 SEK

  Denna behandling är för dig som vill ha en färg som sticker ut. En färg vi kallar rainbow eller my little pony. Mycket färg eller en färg som syns! Denna behandling går ej att boka via weben då vi behöver få en bild från dig på ditt hår samt vad du är ute efter så vi kan boka in exakt den tid som behövs. Vi älskar att göra denna typ av förvanlingar . Mer färg åt håren 😀 Avslutas med klippning.

  This treatment is for those who want a color that stands out. A color we call rainbow or my little pony. Much color or a fashion color! This treatment cannot be booked at the web because we need to get a picture of you on your hair as well as what you are looking for so we can book exactly the time needed. We love doing this kind of transformations. More color for the hair : D Finishes with cutting.

  Senior Stylist från 3200:-
  Stylist från 3000:-

 • creative color BIG
  & CUT /
  FROM 195 MIN
  FRÅN
  2450 SEK

  Denna behandling är för dig som vill ha en större färg förändring och för dig som har tjockt och långt hår. Bokar du denna behandling på internet är den på 3,15 tim så ring oss alltid och berätta vad du vill göra så du får rätt tid bokat annars gör vi bara det vi hinner på den tid vi har .

  This treatment is for those who want a bigger color change and for those who have extra thick and long hair. If you book this treatment, online it’s 3, 15 hours so always call us and tell us what you want to do so you get the right time booked otherwise we will only do what we have the time for.

  Senior Stylist från 2650:-
  Stylist från 2450:-

 • HALF HAIR HIGHLIGTS/BALAYAGE
  & cut 135 min
  FRÅN 1750 SEK

  I denna behandling slingar vi överhåret och sidorna som sedan färgas in med rätt nyans och avslutas med klippning. Ring alltid och be om mer tid om du har extra tjockt eller långt hår eller boka en full hair då den tid behövs om du har extra tjockt hår.

  In this treatment we do highlights through the top and the sides of your head and after tone it in with the right shade and finish with a cut. Always call and ask for more time if you have extra thick or long hair.

  Senior Stylist från 1900:-
  Stylist från 1750:- Utan klippning
  Räkna bort halva klipp priset

 • FULL HAIR HIGHLIGHTS/BALAYAGE
  & CUT
  165 MIN
  FRÅN
  2100 SEK

  Denna behandling är för dig som vill gå igenom hela håret med slingor/balayage som sedan färgas in med rätt nyans och avslutas med klippning. ( går även att välja denna behandling om du både vill göra slingor och färg ) Ring alltid och be om mer tid om du har extra tjockt eller långt hår.

  This treatment is for those who want to have highlights/balayage through the entire hair and after tone it in with the right shade and finish with a cut. (You can also choose color & highlights in this reservation) Always call and ask for more time if you have extra thick or long hair.

  Senior Stylist från 2200:-
  Stylist från 2100:-
  Utan klippning
  Räkna bort halva klipppriset